קוד אתי


הקוד האתי של "קורת גג"

 

  • סודיות מוחלטת, גם לאחר סיום הקשר עם המאומן.
  •  מקצועיות במיקוד שאיפות המאומן ובסלילת הדרך למימושן.
  • המאמנים יעזרו למאומן לחשוף את העוצמות והחולשות שלהם, יובילו את המאומן להעצמת חזקותיו וללמידה מחולשותיו.
  • המאמנים ילוו את המאומן בתהליך השינוי.
  • המאמנים פועלים תוך גילוי דאגה, אמפתיה, רגישות, הקשבה והבנה לצרכי המאומן.
  • המאמנים משמשים מופת אישי ונוהגים בכבוד ובאכפתיות.
  • המאמנים לא ישתמשו לרעה בכוחם או בהשפעתם, מתוקף תפקידם כלפי המאומן, להשגת תועלת אישית.
  • המאמנים לא יפעלו מתוך ניגוד אינטרסים לתהליך האימון וללקוח ספציפי.
  • המאמנים מתחייבים להיות מעודכנים בדרישות חוק, תרגולות וטכנולוגיות חדשות הנוגעות למקצוע האימון.

נשמח לענות על כל שאלה